14/12/2022 - 19:26
  -/1
נָקוּב MCastors
פורסם: 14 בדצמבר 2022 (לפני חודשיים)
קטגוריה
מָקוֹם
Tassin חצי הירח - 69160 (ליד ליון)

קופסה פתוחה ולא שלמה
חבילה 4 וחבילה 5 שלמות ולא נפתחו
חבילה 1 פתוחה ולא שלמה
(חסרות חבילות 2 ו-3)
תציע הצעה